House of New Ideas är en kommunikationsbyrå. Bakom namnet står grundaren Annica Sand med stor erfarenhet av projektledning, kommunikations- och varumärkesarbete för kunder inom musik, teater, opera, festival och andra närbesläktade verksamheter.

Just nu jobbar House of New Ideas tillsammans med branschkollegor i projekt för Folkoperan, Kungliga Operan, Fairplay Chamber Music (f.d. Järna Festival Academy), Den Andra Operan, Yria, Fritt Spelrum, Operabyrån och SOK-stiftelsen.

House of New Ideas är tänkt att växa, i nuläget är kommunikationsbyrå-våningen öppen i huset, fler våningar öppnas efter hand. Är du intresserad av att samarbeta kontakta Annica Sand, annica.sand@houseofnewideas.com
+46 707-17 23 87